Vragen bij onze community? We beantwoorden hier de meest gestelde vragen! Als je nog vragen hebt kan je contact opnemen via ons contactformulier.

 • Wie beheert deze community?

  De community wordt beheerd door HARIBO The Netherlands & Belgium B.V. en haar partner Hybrid Media.

 • Wat kost een lidmaatschap?

  Je lidmaatschap van deze community is volledig gratis en zal dat blijven. Binnen HARIBO & Friends werken we met HARIBO-punten, die je kan inruilen tegen bepaalde prijzen.

 • Wat gebeurt er met mijn gegevens?

  Je gegevens worden in het bestand van HARIBO The Netherlands & Belgium B.V. opgenomen om je op de hoogte te houden van onze activiteiten. Je kan je gegevens steeds raadplegen, verbeteren of laten schrappen. Je gegevens zullen nooit aan derden worden overgemaakt. Voor aanvullende inlichtingen kan je de Privacycommissie of de beheerder van het bestand raadplegen.

 • Wie kan er deelnemen aan de acties?

  Elk fysiek persoon, wonend in België, Nederland of Luxemburg kan deelnemen aan de acties. De personeelsleden van HARIBO The Netherlands & Belgium B.V. en van het digitale agentschap Hybrid Media bvba, evenals de leden van hun respectievelijke families die onder hetzelfde dak leven mogen niet deelnemen aan deze acties.

 • Hoelang duren de acties?

  De acties zijn opgezet voor een onbepaalde periode. HARIBO behoudt het recht de actie te allen tijde stop te zetten. In geval van stopzetting zal HARIBO dit 30 dagen op voorhand communiceren op de website www.haribofriends.be Sommige acties worden wel beperkt in duur, wat in de aankondiging aangegeven zal worden.

 • Wat zijn de deelnemingsvoorwaarden aan de acties?

  Om geldig te kunnen deelnemen aan de spaaractie, moeten een aantal stappen doorlopen worden:

  • - Een persoonlijke account aanmaken op www.haribofriends.be

  • - Punten sparen via de door HARIBO opgezette acties (te herkennen aan het HARIBO Fan Shop logo)

OPGELET: Volgende handelingen worden niet in aanmerking genomen en zijn bijgevolg nietig:

 • - Deelnameformulieren die niet door de deelnemer ten persoonlijke titel werden verstuurd.

 • - Deelnameformulieren die niet behoorlijk werden ingevuld.

 • Wat als mijn puntensaldo plots wijzigt?

  HARIBO behoudt steeds het recht het puntensaldo aan te passen in het geval punten zijn toegekend door fraude of technische problemen. De fraude dient in dit geval niet door HARIBO bewezen te worden.

 • Wat voor prijzen kan je zoal winnen?

  Het gaat om nevenproducten van HARIBO: nieuwe snoepjes, leuke inflatables, en andere toffe aanvullingen voor je HARIBO-collectie.

 • Welke evenementen worden er zoal georganiseerd?

  Een overzicht van de evenementen, evenals de beschikbare plaatsen, kan te allen tijde geraadpleegd worden op www.haribofriends.be. Indien nodig behoudt HARIBO The Netherlands & Belgium B.V. zich het recht voor om deze evenementen te vervangen door evenwaardige prijzen.

 • Mag ik deze prijzen inwisselen of ruilen met iemand anders?

  De prijzen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar en zullen in geen geval worden uitgewisseld tegen hun waarde in speciën of tegen een ander product, dienst of voordeel.

 • Kunnen de HARIBO punten worden ingewisseld?

  De gespaarde punten kunnen onder geen enkel beding worden ingeruild tegen geld.

 • Hoe kan ik mijn prijzen bekomen?

  De prijzen worden per post op het adres van de deelnemer aangeboden. Indien de deelnemer niet aanwezig is, worden de prijzen bewaard op de kantoren van HARIBO The Netherlands & Belgium B.V.. Daar kunnen ze door de deelnemer – tijdens de kantooruren en op afspraak - afgehaald worden. De gewonnen items worden tot maximum 3 maand na verzending bewaard. HARIBO The Netherlands & Belgium B.V. is niet verantwoordelijk voor vertraging, verlies of beschadiging van de prijzen tijdens verzending.

 • Nog vragen? Vul dan ons contactformulier in!

loader